Created with Sketch.

FAQ

Allmän information

Settlement har tagit över ditt lån från Folkefinans AS filial Sverige

Settlement Finans AB, organisationsnummer 559332-3966 (nedan ”Settlement”), har tagit över den kredit (nedan ”Kreditavtalet”) som du har hos Folkefinans AS Norge Filial Sverige, organisationsnummer 516404-7044 (nedan ”Folkefinans”) och under produktnamnet Monetti-Kredit (Flexilån).

Vad innebär överlåtelsen av Kreditavtalet för dig?

Dina betalningar ska som tidigare ske till Riverty Sweden AB som administrerar fordringarna åt Settlement. Du ska göra precis som tidigare, d.v.s. göra inbetalningar via ditt autogiro eller betala till Plusgirokonto 480 34 01-1. Vid betalning direkt till Plusgirokontot måste du alltid uppge ditt OCR nummer som finns på din månadsavi.

Ändring och uppsägning av avtalsvillkor

I samband med att Kreditavtalet övertas från Folkefinans informeras du om att Settlement säger upp din rätt att fritt utnyttja tidigare beviljat kreditutrymme samt möjligheten att utöka kreditutrymmet. Det innebär att du i fortsättningen endast ska avbetala din kredit enligt din amorteringsplan men du kan inte beviljas något nytt kreditutrymme.

Vilka övriga villkor gäller för mitt lån?

Utöver det som beskrivs ovan gäller övriga avtalsvillkor i enlighet med Kreditavtalet du ingick med Folkefinans.

Hur ska jag betala?

Du ska betala precis som tidigare, d.v.s. göra inbetalningar via ditt autogiro eller betala till Plusgirokonto 480 34 01-1. Vid betalning till Plusgirokonto måste du alltid uppge ditt OCR nummer som du hittar på din månadsavi.

Var ser jag mitt aktuella skuldsaldo och ränta?

Ditt aktuella skuldsaldo och ränta framgår av din senaste månadsavi. Månadsavin går även att finna på www.fakturainfo.se.

Får långivaren överlåta Krediten till Settlement?

Ja, enligt de allmänna avtalsvillkoren för Kreditavtalet.

Hur kommer jag i kontakt med Settlement?

Du kommer i kontakt med oss genom att maila till info@settlement.se. Du kan också ringa till vår informationstelefon 010-424 65 05.

Kontakta Riverty vid frågor gällande din månadsavi eller betalning

Du kommer i kontakt med Riverty genom att skicka e-post till monettiflexi.se@riverty.com eller ringa till 0340-59 61 18.

Information om inkasso

Vad händer när en räkning går till inkasso?

Jag har fått ett uppsägningsbrev
Betala angivet minsta belopp inom 30 dagar för att undvika att ärendet skickas till inkasso

Jag har fått ett inkassokrav
Detta innebär att ditt konto är uppsagt. Vi ber dig vänligen att ta kontakt med Gothia Inkasso för vidare handläggning på telefon 0340-664440

Information om personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Settlement hanterar personuppgifter om dig för att vi har förvärvat fordran från den du ursprungligen ingick Kreditavtalet med.

Settlement är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter om dig för det övergripande syftet att på ett effektivt sätt uppnå betalning enligt Kreditavtalet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här